Provincies fuseren: een fusie in Nederland

Typisch Nederland Typisch Nederland

Hoe gaat Nederland er straks uitzien als de provincies gaan fuseren? Is het onvermijdelijk dat er een fusie aan zit te komen waarbij er uiteindelijk vier landsdelen gaan ontstaan. Het noorden met de gefuseerde provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het oosten bestaande uit de provincies Gelderland en Overijssel. Het zuiden met de gefuseerde provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en het westen van Nederland waar de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland uit bestaat. Lees hier over de Nederland als fusie land.

Waarom gaan provincies fuseren?

Het kabinet Rutte heeft voorgesteld om Nederland op te delen in verschillende landsdelen. Deze provinciale herindeling van Nederland zal een monsterklus gaan worden. Er zijn voorstanders voor het opnieuw indelen van Nederland maar er zijn ook geluiden vanuit de andere hoek. Waarom wil je überhaupt provincies gaan herindelen. Is het een noodzaak en zal het Nederland veel geld besparen of is het allemaal maar grote onzin?

Superprovincies

Als Nederland wordt opgedeeld zullen provincies met elkaar moeten fuseren. Dit betekent dat je niet meer de twaalf provincies hebt maar vier grote landsdelen of superprovincies. Grote delen binnen Nederland die nauw samen moeten werken met elkaar. Welke provincies exact met elkaar moeten fuseren is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende plannen voorgesteld om bepaalde provincies strategisch met elkaar te verbinden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de huidige provincie Noord-Brabant wordt opgesplitst in een westelijk en oostelijk deel.

Grote verschillen tussen provincies

Inwoners van provincies vinden het veelal maar merkwaardig om opeens een inwoner te worden van een landsdeel in plaats van een provincie. Men dikt in dit soort situaties altijd behoorlijk de verschillen aan tussen inwoners van provincies. De overeenkomsten worden wat minder belicht. Wanneer er superprovincies gaan komen zullen mensen gedwongen worden om meer met elkaar samen te werken.

Eerste superprovincie pas in 2016

De provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland zullen waarschijnlijk als eerste gaan fuseren in een superprovincie. De drie provincies hoeven pas in 2016 met elkaar te fuseren tot één mega provincie. Qua inwoners zal de nieuwe provincie absoluut nummer één worden. Nieuwe geluiden spreken ook niet meer van vier landsdelen maar van vijf. Zuid-Holland zal samen met Zeeland en het westelijk deel van Noord-Brabant fuseren tot één van de vijf landsdelen.

  • Landsdeel één: Drenthe, Friesland en Groningen
  • Landsdeel twee: Overijssel en Gelderland
  • Landsdeel drie: Limburg en het oostelijk deel van Noord-Brabant
  • Landsdeel vier: Zeeland, Zuid-Holland en het westerlijk deel van Noord-Brabant
  • Landsdeel vijf: Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Het is nog niet zeker of de superprovincies er daadwerkelijk zullen gaan komen. Het lijkt er wel zeer zeker op dat landsdeel vijf gerealiseerd zal worden. Hoe het staat met de overige fusies tussen provincies is nog niets vastgelegd. Hoe provincies het willen regelen hangt af van de wil. Het is namelijk besloten dat als provincies niet willen fuseren, dit ook niet hoeft. Volgens D66 kamerlid Gerard Schouw gaat allemaal maar niet snel genoeg. Hij wil af van de bestuurlijke spaghetti en wil dat provincies zo snel mogelijk gaan fuseren.

Wat verandert er als provincies gaan fuseren?

Als provincies daadwerkelijk gaan fuseren tot superprovincies moet je natuurlijk rekenen op een aantal punten. Als eerste word je inwoners van een landsdeel en niet een provincies. Voordat provincies zullen fuseren is het waarschijnlijk dat gemeenten dat ook doen. Als een gemeente gaat fuseren is de brug gelegd naar het fuseren van provincies. Welke veranderingen zullen er zijn na een fusie?

  • Een nieuw provincielied / volkslied
  • Een nieuwe vlag voor een landsdeel of superprovincie
  • Een nieuw hoofdstad voor een landsdeel of superprovincie

Hoe fusies zullen uitpakken is niet duidelijk.

Reageer op: "Provincies fuseren: een fusie in Nederland"

Anderen lazen ook

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk