Betekenis albumine labuitslag hoge, lage en normale waarde

Albumine onderzoek Albumine onderzoek

Voor een bloedonderzoek neemt een arts of ander medisch specialist bloed af voor onderzoek. Het bloed wordt naar een laboratorium gestuurd en onderzocht, de arts ontvangt de uitslag om de gegevens te interpreteren. Een van deze onderzoeken kan een albumine waardebepaling zijn. Albumine is een eiwit dat in ons bloed voorkomt. Het is een van de belangrijkste eiwitten in het bloedplasma (Bloedplasma is het vloeibare gedeelte van het bloed zonder de bloedcellen en de bloedplaatjes.) Het eiwit heeft verschillende functies. Albumine speelt een belangrijke rol bij de transport van vele andere eiwitten, hormonen, vitamines, medicijnen en voedingsstoffen in ons lichaam. Albumine wordt gemaakt in de lever. Zo kan het albumine gehalte sterk afnemen bij bijvoorbeeld een leverstoornis of ziekte aan de lever. Bij een laag albuminegehalte in het bloed spreek je van een hypoalbuminemie. Een hypoalbuminemie kan ook optreden als de nieren niet goed werken. Er kan ook sprake zijn van te veel albumine in het bloed. Te veel albumine in het bloed kan optreden door bijvoorbeeld uitdroging. 

Wat is albumine?

Albumine is een eiwit dat voorkomt in het bloedplasma (Vloeibaar gedeelte van het bloed zonder de bloedcellen en bloedplaatjes) van het bloed. Albumine wordt gemaakt in de lever en is een van de belangrijkste eiwitten in het bloedplasma. Albumine speelt een belangrijke rol bij verschillende systemen in het lichaam.

 • Albumine helpt bij de regulatie van de hoeveelheid vocht/water in de bloedvaten. Aan de ene kant voorkomt albumine dat er te veel vocht vanuit de bloedvaten naar omringende weefsels uitstroomt, aan de andere kant zorgt albumine er ook voor dat er niet te veel vocht vanuit de omliggende weefsels de bloedbaan kan instromen. Is de albumineconcentratie in het bloed hoger dan de albumineconcentratie buiten de bloedvaten, in de omliggende weefsels, dan wordt er water/vocht naar de bloedvaten getrokken. Kortom, albumine zorgt voor de juiste vochtbalans in de bloedvaten van het lichaam. De hoeveelheid vocht/water in het bloed blijft dankzij albumine vrijwel constant op hetzelfde niveau.
 • Albumine maakt transport van bepaalde hormonen mogelijk en is een zogenaamd transporteiwit. Een transporteiwit, de naam zegt het eigenlijk al, maakt transport mogelijk. Een transporteiwit kan slecht oplosbare stoffen in het bloed binden, transporteren en op de juiste locatie weer afgeven. Albumine maakt bijvoorbeeld het transport van testosteron (mannelijk geslachtshormoon) mogelijk, maar kan ook cortisol, adrenaline en de schildklierhormonen T3 en T4 binden en transporteren.
 • Albumine kan voedingstoffen binden en transporteren. Bijvoorbeeld: vetzuren en calcium.
 • Albumine kan afbraakproducten als bilirubine transporteren.
 • Albumine kan vitaminen binden en transporteren. Bijvoorbeeld: vitamine A en vitamine D (Slapererig door vitamine D gebrek: Lees meer...)
 • Albumine kan geneesmiddelen binden en transporteren. Bijvoorbeeld: Steroïde hormonen, antivitamine K, antibiotica en sulfamiden.

Het doel van een albumine onderzoek

De albuminetest wordt uitgevoerd op het bloedserum, dit is bijna gelijk aan het bloedplasma, maar bevat naast bloedcellen en trombocyten ook vrijwel geen stollingseiwitten. Serum is de vloeistof die overblijft als je bloedplasma laat stollen en dit stolsel afcentrifugeert. Een onderzoek naar de hoeveelheid albumine in het bloed (bloedplasma) kan verschillende redenen hebben.

 • Algemene voedingstoestand (ondervoeding).
 • Onderzoek naar de oorzaak van oedeem en/of ascites (vocht in de buikholte).
 • Mogelijke leveraandoening bijvoorbeeld levercirrose (Gezonde levercellen die worden vervangen door littekenweefsel.). Levercirrose kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld: overmatig alcoholgebruik, een virale infectie, de ziekte van Wilson of aandoeningen van de galwegen. Een albumine bepaling kan ook worden aangevraagd om de toestand van de levercirrose te bepalen.
 • Onderscheid in transsudaat en exsudaat. (Uittredend vocht met verschillende oorzaken. Zo ontstaat een exsudaat door een plaatselijke oorzaak, denk aan een ontsteking. Een transsudaat ontstaan door verschillen in hydrostatische of osmotische druk. Beide bevatten een andere hoeveelheid albumine.)
 • De mogelijke oorzaak van een hypocalciëmie (verlaagd calciumgehalte in het bloed) achterhalen.
 • De mogelijke oorzaak van een daling in schildklierhormonen achterhalen.
 • Mogelijk nierfalen. (Bij een albuminurie wordt er albumine in de urine gevonden, doordat de nieren niet goed werken en albumine doorlaten.) Albumine kan ook in de urine terecht komen door een hoge bloeddruk.

Mensen met diabetes mellitus krijgen regelmatig een controle op albumine in de urine, aangezien deze groep mensen een verhoogd risico op nierziekten heeft.

Wat zijn normale waarden albumine?

De waarden van albumine komen als een labuitslag bij de arts binnen. De notering kan echter verschillen per laboratorium. Het albumine gehalte wordt meeestal weergegeven in g/L oftewel gram per liter. Wat zijn normale albuminewaarden?

Normale albumine waarde voor mannen:

 • 35 - 55 g/L

Normale albumine waarde voor vrouwen:

 • 35 - 55 g/L

Normale albumine waarde voor kinderen:

 • Prematuren (te vroeg geboren) 12 - 28 g/L
 • Neonaten (pasgeborene) 25 - 30 g/L

Mijn albumine waarde is niet normaal

Een albumine waarde lager dan normaal kan duiden op:

 • Leveraandoening
 • Nieraandoening

Een verlaagde waarde kan worden veroorzaakt door:

 • Gewichtsverlies
 • Ziekte van Chrohn
 • Dieet met weinig eiwitten
 • Spruw
 • Ziekte van Whipple

Een verhoogde waarde kan worden veroorzaakt door:

 • Dehydratie (uitdroging)
 • Dieet met veel eiwitten

Vaak meer onderzoek nodig

Om tot een juiste diagnose te komen zal de arts meer onderzoek uitvoeren en/of bloedwaarden/urinewaarden aanvragen. In combinatie met de symptomen kan de arts mogelijk tot een diagnose komen.

Laatst aangepast op maandag, 05 maart 2018 15:14

Reageer op: "Betekenis albumine labuitslag hoge, lage en normale waarde"

Anderen lazen ook

Medische informatie…
Dit is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk