Y-gt gamma-gt of GGT waarde betekenis en normale waarden

GGT bepaling GGT bepaling

Iedereen heeft weleens zijn of haar bloed laten onderzoeken. Vaak wordt dit onderzoek door de huisarts of ander medisch specialist aangevraagd. Een van de onderzoeken kan het aantonen van de hoeveelheid Y-GT of gamma-GT in het bloed zijn. Y-GT is een afkorting voor gamma-glutamyltransfase ook wel gamma-glutamyltranspeptidase (GGT). Gamma-glutamyltransfase is een enzym dat in staat is eiwitten te splitsen. Y-GT dat in het bloed aanwezig is, is vrijwel altijd afkomstig van levercellen. De test wordt vaak aangevraagd om leverstoornissen/galweg problemen aan te tonen. De waarde bepaling gaat vaak samen met een ASAT en ALAT waarde bepaling.

Y-GT, GGT of gamma-GT wat is het eigenlijk?

Y-GT is een afkorting voor gamma-glutamyltransfase ook wel bekend als gamma-glutamyltranspeptidase (GGT), gamma-gt of ɣGT. Dit is een enzym dat eiwitten kan splitsen. Y-GT zit in het cytoplasma (de inhoud van de cel, behalve de celkern) en op het celmembraan. Is Y-GT in verhoogde mate in het serum (Serum is de vloeistof die overblijft als men gestold bloedplasma centrifugeert) aanwezig dan is dit met name afkomstig van het hepato-biliaire systeem. Op te delen in twee delen:

 • Intrahepatisch: het deel in de lever
 • Extrahepatisch: het deel tussen de lever en de twaalfvingerige darm

Is Y-GT in verhoogde concentraties in het serum aanwezig dan kan dit duiden op:

 • Prikkeling van de intrahepatische galwegen
 • Obstructie van de intra- of extrahepatische galwegen

Een Y-GT waardebepaling kan worden aangevraagd als er sprake is van verdenking op een leverstoornis/galwegprobleem. Verschijnselen en symptomen die aanleiding kunnen geven voor onderzoek zijn:

 • Vermoeid gevoel
 • Gebrek aan eetlust
 • Misselijk en beroerd gevoel
 • Braken
 • Dikke opgezette buik
 • Geelzucht
 • Donker (bruine) urine
 • Ontlasting dat licht van kleur is

Een verhoogd Y-GT kan duiden op een galwegobstructie. Een obstructie/blokkade van de galwegen kan onder anderen worden veroorzaakt door:

 • Galstenen
 • Levertumor
 • Galwegtumor
 • Pancreastumor (Alvleesklier tumor)

Voor een goed duidelijk beeld worden vaak naast een Y-GT waarde bepaling ook andere leverenzym waarden getest:

Door de waarden met elkaar te combineren kan een duidelijk beeld worden gevormd en mogelijk onderscheid worden gemaakt tussen galwegproblemen of problemen met het leverweefsel. Zo is bij bijvoorbeeld hepatits de Y-GT waarde slechts licht verhoogd en geeft een ASAT/ALAT waarde bepaling een duidelijker beeld.

Wat zijn normale Y-GT of GGT waarden?

Y-GT of GGT waarden zijn verschillend voor mannen, vrouwen, kinderen en zwangere vrouwen. De waarde is uitgedrukt in U/L dit staat voor units per liter.

De gemiddelde hoeveelheid Y-GT of GGT voor gezonde mannen:

 • 5 - 50 U/L

De gemiddelde hoeveelheid Y-GT of GGT voor gezonde vrouwen:

 • 5- 35 U/L

De gemiddelde hoeveelheid Y-GT of GGT voor kinderen is afhanklijk van de leeftijd:

 • Neonaten (pasgeborene) minder dan 185 U/L
 • Jonger dan 1 jaar minder dan 204 U/L
 • Tussen 1  en 4 jaar minder dan 23 U/L
 • Tussen 4 en 13 jaar minder dan 17 U/L
 • Tussen 13 en 17 jaar jongens minder dan 45 U/L
 • Tussen 13 en 17 jaar meisjes minder dan 33 U/L

De gemiddelde hoeveelheid Y-GT of GGT voor zwangere vrouwen:

 • Minder dan 35 U/L
Laatst aangepast op donderdag, 25 januari 2018 15:15

Reageer op: "Y-gt gamma-gt of GGT waarde betekenis en normale waarden"

Anderen lazen ook

Medische informatie…
Dit is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk