Betekenis MCV in bloed bloedonderzoek en normale waarden

Bloedonderzoek Bloedonderzoek

Voor een grondige gezondheidscheck moeten we vaak ons bloed afstaan voor onderzoek. Een van de meeste aangevraagde onderzoeken is de MCV waarde bepaling. De afkorting MCV is een afkorting voor (Mean Corpuscular Volume. Het is een waarde die de gemiddelde volume van rode bloedcellen aangeeft in femtoliter (zeer kleine volume eenheid). Een te hoge of te lage MCV kan duiden op een aandoening of ziekte. Wat zijn normale MCV waarden? Wanneer is een MCV labuitslag te hoog of te laag en wat zijn de mogelijke oorzaken van een afwijkende MCV?

Wat is de betekenis van MCV

MCV is de afkorting voor (Mean Corpuscular Volume of Mean Cel Volume) met andere woorden de gemiddelde grootte van rode bloedcellen (erytrocyten). Het  MCV wordt berekend door de hematocriet (Ht) (het volume aan erytrocyten in bloed) waarde te delen door het aantal erytrocyten per liter. 

Wat is nodig voor een MCV onderzoek?

Voor het onderzoek is een buisje bloed nodig, het bloed wordt onstolbaar gemaakt met EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur). Dit zit vrijwel altijd al in het buisje waarmee bloed wordt afgenomen. Bloed wordt afgenomen in een vacuümbuis. Door het vacuüm wordt het bloed als het ware in het buisje gezogen.

Wat een normale MCV waarde?

De normaalwaarde voor het MCV ligt voor mannen en vrouwen tussen bepaalde waarden.

 • Normaalwaarde MCV mannen en vrouwen: 80-100 fl* (femtoliter)

*fl = één duizendste van een picoliter. Een picoliter is één biljoenste deel van een liter.

Drie typen anemie

Er kunnen verschillende typen anemie worden onderscheiden door het meten van de MCV waarde:

 • Microcytaire anemie MCV kleiner dan 80 fl (Een vorm van een bloedarmoede (anemie) waarbij de rode bloedcellen kleiner zijn dan normaal, ook wel microplanie.)
 • Normocytaire anemie MCV  tussen 80-100 fl (Een vorm van een bloedarmoede (anemie) waarbij de cellen een normale grootte hebben. ook wel normoplanie.)
 • Macrocytaire anemie MCV groter dan 100 fl (Een vorm van bloedarmoede (anemie) waarbij de rode bloedcellen groter zijn dan normaal. ook wel macroplanie.)

Mijn MCV waarde is te hoog wat kan de oorzaak zijn?

Is de MCV waarde te hoog dan spreken we van macrocytose. Macrocytose kan verschillende oorzaken hebben.Een te hoog MCV komt onder anderen voor bij:

 • Bloedarmoede door een tekort aan vitamine B12 (Vitamine B12 is betrokken bij de aanmaak van Hb Hemoglobine. Hemoglobine is een eiwit dat in bloed voorkomt, de rode kleur geeft en zuurstoftransport mogelijk maakt.)
 • Een tekort aan foliumzuur (Foliumzuur is betrokken bij de aanmaak van hemoglobine.)
 • Chronische alcoholverslaving
 • Hypothyroïdie (Te traag of langzaam werkende schildklier.) 
 • Leveraandoeningen
 • Medicijngebruik
 • MDS (Myelodysplastisch syndroom: een stoornis in de productie van rode bloedcellen in het beenmerg met als resultaat misvormde rode bloedcellen of rode bloedcellen die niet goed uitrijpen.)
 • Leukemie (Een verzamelnaam voor verschillende vormen van kanker van witte bloedcellen (leukocyten).)

Mijn MCV waarde is te laag wat kan de oorzaak zijn?

Is de MCV waarde te laag dan spreken we van microcytose of een microcytaire anemie. Microcytose kan verschillende oorzaken hebben. Een te laag MCV komt onder anderen voor bij:

 • Bloedarmoede door een ijzergebrek (Ook wel ferriprieve anemie of ijzerdeficiëntie, bloedarmoede door ijzertekort in het lichaam.) Bij een deze anemie is er een tekort aan ijzer in het lichaam. Dit tekort zorgt ervoor dat er minder hemoglobine wordt gebonden en de hemoglobine inhoud in de rode bloedcellen zal afnemen. Het volume van de rode bloedcellen zal hierdoor dalen en dus de MCV. Het aantal rode bloedcellen is verder normaal.
 • Thalassemie (Een chronische ziekte waarbij hemoglobine (een eiwit dat in bloed voorkomt, de rode kleur geeft en zuurstoftransport mogelijk maakt) niet goed wordt aangemaakt. Doordat er minder hemoglobine aanwezig is wordt de inhoud van de rode bloedcellen kleiner en zal het MCV dalen, maar in tegenstelling tot ijzergebreksanemie zal ook het aantal rode bloedcellen dalen. Dit komt doordat de verkeerder rode bloedcellen worden afgebroken door het lichaam.)

Mijn MCV is normaal: kan er sprake zijn van een anemie?

Ja, ook bij een normale MCV waarde kan er sprake zijn van een anemie; een zogenaamde normocytaire anemie. Een oorzaak kan zijn een bloeding of een ijzergebreksanemie die zich nog niet heeft doorontwikkeld tot een microcytaire anemie. Er kan sprake zijn van een normocytaire anemie bij onder anderen:

 • Nierfalen
 • Leverinsufficiëntie
 • Aplastische anemie
Laatst aangepast op maandag, 27 november 2017 22:11

Reageer op: "Betekenis MCV in bloed bloedonderzoek en normale waarden"

1 Reactie

 • Reactielink Corien maandag, 16 juli 2018 06:37 Geplaatst door Corien

  Ik ben erg moe mijn mcv 104 en een b12 van 335 ook depressief jaren morfine gebruikt en ad huisarts zegt alles is prima accupunturist zegt b12 injectie wat moet ik nu,

Anderen lazen ook

Medische informatie…
Dit is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk