Snelst groeiende religie: christendom, islam of hindoeïsme?

Heilig kruis Heilig kruis

Er bestaan drie grote religies in de wereld: christendom, islam en het hindoeïsme. Deze drie religies zijn de meest dominante religies en kennen de meeste aanhangers. Het christendom is verreweg het grootst en tevens meest dominant. Op de tweede plaats komt de islam en met bijna een miljard aanhangers is het hindoeïsme ook een grote speler. Welke van de drie religies groeit het hardst, welke moet juist inleveren en welke zal in de toekomst het belangrijkste worden? Zullen moslims de wereld overnemen? Zullen christenen uiteindelijk met de scepter zwaaien of zijn het de hindoes? Wat valt er te zeggen over atheïsten? Nemen zij uiteindelijk iedereen mee op sleeptouw?

De drie grootste religies

Succesvolle evangelisatie door christelijke evangelisten: bekeringen in ChinaVanuit een wereldwijd perspectief zijn er drie grote religies te noemen. Deze drie religies komen overal op de wereld voor. Het christendom is het geloof dat het meest verspreid is. Dit geloof komt bijna overal op de wereld voor. De islam is ook een geloof met veel aanhangers en staat, als het op aantallen aankomt, op de tweede plek. Met name het Midden-Oosten kent veel islamieten (ook wel moslims genoemd). In India is het hindoeïsme van groot belang. Het aantal gelovigen per religie is als volgt:

 • Christendom: 2.3 miljard mensen
 • Islam: 1.8 miljard mensen
 • Hindoeïsme: 1 miljard mensen

Groeitempo van religies?

Als er gekeken wordt naar het groeitempo van religies valt op dat de meest grote religies allemaal groeien. Het groeitempo wordt met name bepaald door het aantal kinderen dat geboren wordt in een land waar een dominante religie heerst. Bevolkingsgroepen in Afrika kennen bijvoorbeeld een hoog geboortecijfer. Dit betekent dat er veel nieuwe mensen automatisch onder een bepaald religie worden geschaard. Landen waar de islam dominant is hebben doorgaans een hoog geboortecijfer.

 • Wist je dat er in China elke dag ongeveer 10.000 mensen tot het christelijk geloof komen?

Religie groeit ook snel in landen waar veel impliciete atheïsten wonen. Een impliciete atheïst is een persoon die niet in één of meerdere goden gelooft. De impliciete atheïst kan niet tot nauwelijks argumenten geven waarom hij/zij niet religieus is. Vaak zijn dit mensen met een beperkte kennis of mensen die het zich niet kunnen veroorloven om kennis te vergaren omtrent religie en wetenschap. Impliciete atheïsten vindt men vaak in landen en gebieden waar het opleidingsniveau en het welvaartspeil laag is. Landen waar veel impliciete atheïsten wonen zijn: delen van China, India en grote delen van Afrika. Het is gebleken dat impliciete atheïsten met weinig moeite tot geloof zijn te brengen. Financiële redenen kunnen hier een rol bij spelen.

 • Wist je dat het Christendom in China in een extreem tempo groeit? Naar schatting zal China in 2030 het land zijn met de meeste christenen. Men schat dat er rond 2030 ongeveer 250 miljoen christenen in China zullen wonen.

Bekeringen zijn vrij zeldzaam

China zal het land worden met de meeste christenenMensen zijn vrij terughoudend in bekeringen. Wie zich religieus noemt, houdt zich doorgaans vrij stevig vast aan zijn of haar geloof. Het groeitempo van een geloof moet dus met name komen van het aantal nieuwe kinderen dat geboren wordt. Hoe meer kinderen er geboren worden in een religieus gebied, hoe groter en dominanter dat geloof kan worden. 

 • Religies groeien met name door bekeringen van impliciete atheïsten naar theïsten (godsdienstigen) en door het krijgen van veel kinderen binnen een religieuze omgeving (indoctrinatie door opvoeding).

Welk geloof groeit het snelst?

Het geloof dat het snelst groeit is het christendom. Er komen elke dag ongeveer 83.000 nieuwe christenen bij. Een groot deel van dit aantal vindt plaats in China. Het betekent natuurlijk niet dat de nieuwe christenen ook altijd christenen blijven. Naarmate kinderen in een overwegend chirstelijke samenleving ouder worden kunnen ze overstappen naar een ander geloof en/of het geloof laten vallen. Mensen die niet geloven in één of meerdere goden worden atheïsten of agnosten genoemd. 

Op de tweede plek staat de islam. Met 79.000 nieuwe islamieten per dag groeit dit geloof ook snel. De derde plek is weggelegd voor de Hindoes. Elke dag groeit het hindoeïsme met ruim 37.000 nieuwe mensen. 

 • Christendom: groeit met ruim 83.000 nieuwe gelovigen per dag
 • Islam: groeit met 79.000 nieuwe gelovigen per dag
 • Hindoeïsme: groeit met ruim 37.000 nieuwe gelovigen per dag

Atheïsme groeit hard

Een geloof is voor veel mensen en veel landen van groot belang. Er zijn echter veel landen waar geloof bijna geen rol meer speelt. Deze landen zijn bijna altijd ver ontwikkeld, hoog opgeleid en zeer succesvol op veel vlakken. Deze landen zijn:

 • IJsland
 • Australië
 • Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zweden
 • Duitsland, Oostenrijk
 • Zuid-Korea, Japan
 • Frankrijk
 • Tsjechië

Bijna de helft van de Chinezen atheïst

Ook leven er heel veel (impliciete) atheïsten in China. Bijna 47% van alle Chinezen noemt zichzelf een overtuigd atheïst. Atheïsme wordt in de Westerse wereld vaak geassocieerd met vrij denken, progressiviteit, wetenschappelijke inzichten en tolerantie. Aan de andere kant kan er door mensen met een geloof juist negatief gedacht worden over mensen die zichzelf overtuigd atheïst noemen. Gelovigen kunnen atheïsmen bijvoorbeeld als egoïstisch, zelfgecentreerd en koud bestempelen. Polarisatie zorgt voor meer onvrede en onwetendheid over elkaar. Het is daarom belangrijk om in gesprek te gaan en een dialoog te voeren. Het is belangrijk om juist te kijken naar de gelijkenissen tussen mensen. Al snel zal dan blijken dat gelovigen en atheïsten helemaal niet zo veel van elkaar verschillen.

In veel overwegend religieuze landen groeit het aantal atheïsten en agnosten hard. Met name in de Verenigde Staten groeit het aantal niet-gelovigen erg snel. In 2014 noemde een kwart van de Amerikanen zichzelf ongelovig. In Europa ligt dit percentage een stuk hoger. In Zweden bestempelt ongeveer 80 procent zichzelf als atheïst. Ook in Denemarken, Nederland en Noorwegen zijn de meeste inwoners agnost of atheïst. De reden voor deze groei ligt met name bij het opleidingsniveau en het welvaartspeil van de inwoners. Hoe hoger opgeleid en hoe welvarender een land is, hoe minder kans er bestaat voor een religie om zich te manifesteren.

Rationaliseringstheorie

Religie in noord-Amerika: donker is meer religie (foto: wikipedia)De rationaliseringstheorie zegt dat naarmate men rationeler worden, ze meer verzet bieden tegen religie en ook meer afkeer creëren tegen religie. Mensen worden steeds rationeler door een hoger opleidingsniveau. De theorie suggereert dat met name hoogoplgeleiden daarom vaker atheïst (of agnost) zullen zijn.

Dit is inderdaad het geval: hoger opgeleiden zijn vaker atheïst (of agnost). Echter is het niet zo dat hoger opgeleiden automatisch ook een afkeer creëren tegen religie. Met name in seculiere landen (Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen) staan hoger opgeleiden juist respectvol tegenover theïsme (gelovigen). In landen waar religie een sterke invloed heeft (Portugal, Italië) is het juist andersom. In die landen staan hoger opgeleiden juist wel negatief tegenover een geloof. 

De toekomst voor religies: 2050

De verwachting is dat in het jaar 2050 de drie grootste religies blijven bestaan. In het jaar 2050 zal het christendom het grootste geloof blijven. De islam zal op de tweede plek blijven en het hindoeïsme op de derde plek. Atheïsme (niet geloven) zal de aankomende jaren steeds belangrijker worden. De verwachting is dat in het jaar 2050 het aantal atheïsten zal groeien, echter zullen er nog altijd veel meer gelovigen zijn dan niet-gelovigen. Er zijn verschillende redenen te noemen waarom mensen niet geloven in een bovennatuurlijke entiteit (een God). De meest genoemde redenen zijn: hoger opleidingsniveau, het nut van een geloof voor de individu en voor de maatschappij als geheel en de economische groei van een land.

De drie grootste religies

Succesvolle evangelisatie door christelijke evangelisten: bekeringen in ChinaVanuit een wereldwijd perspectief zijn er drie grote religies te noemen. Deze drie religies komen overal op de wereld voor. Het christendom is het geloof dat het meest verspreid is. Dit geloof komt bijna overal op de wereld voor. De islam is ook een geloof met veel aanhangers en staat, als het op aantallen aankomt, op de tweede plek. Met name het Midden-Oosten kent veel islamieten (ook wel moslims genoemd). In India is het hindoeïsme van groot belang. Het aantal gelovigen per religie is als volgt:

 • Christendom: 2.3 miljard mensen
 • Islam: 1.8 miljard mensen
 • Hindoeïsme: 1 miljard mensen

Groeitempo van religies?

Als er gekeken wordt naar het groeitempo van religies valt op dat de meest grote religies allemaal groeien. Het groeitempo wordt met name bepaald door het aantal kinderen dat geboren wordt in een land waar een dominante religie heerst. Bevolkingsgroepen in Afrika kennen bijvoorbeeld een hoog geboortecijfer. Dit betekent dat er veel nieuwe mensen automatisch onder een bepaald religie worden geschaard. Landen waar de islam dominant is hebben doorgaans een hoog geboortecijfer.

 • Wist je dat er in China elke dag ongeveer 10.000 mensen tot het christelijk geloof komen?

Religie groeit ook snel in landen waar veel impliciete atheïsten wonen. Een impliciete atheïst is een persoon die niet in één of meerdere goden gelooft. De impliciete atheïst kan niet tot nauwelijks argumenten geven waarom hij/zij niet religieus is. Vaak zijn dit mensen met een beperkte kennis of mensen die het zich niet kunnen veroorloven om kennis te vergaren omtrent religie en wetenschap. Impliciete atheïsten vindt men vaak in landen en gebieden waar het opleidingsniveau en het welvaartspeil laag is. Landen waar veel impliciete atheïsten wonen zijn: delen van China, India en grote delen van Afrika. Het is gebleken dat impliciete atheïsten met weinig moeite tot geloof zijn te brengen. Financiële redenen kunnen hier een rol bij spelen.

 • Wist je dat het Christendom in China in een extreem tempo groeit? Naar schatting zal China in 2030 het land zijn met de meeste christenen. Men schat dat er rond 2030 ongeveer 250 miljoen christenen in China zullen wonen.

Bekeringen zijn vrij zeldzaam

China zal het land worden met de meeste christenenMensen zijn vrij terughoudend in bekeringen. Wie zich religieus noemt, houdt zich doorgaans vrij stevig vast aan zijn of haar geloof. Het groeitempo van een geloof moet dus met name komen van het aantal nieuwe kinderen dat geboren wordt. Hoe meer kinderen er geboren worden in een religieus gebied, hoe groter en dominanter dat geloof kan worden. 

 • Religies groeien met name door bekeringen van impliciete atheïsten naar theïsten (godsdienstigen) en door het krijgen van veel kinderen binnen een religieuze omgeving (indoctrinatie door opvoeding).

Welk geloof groeit het snelst?

Het geloof dat het snelst groeit is het christendom. Er komen elke dag ongeveer 83.000 nieuwe christenen bij. Een groot deel van dit aantal vindt plaats in China. Het betekent natuurlijk niet dat de nieuwe christenen ook altijd christenen blijven. Naarmate kinderen in een overwegend chirstelijke samenleving ouder worden kunnen ze overstappen naar een ander geloof en/of het geloof laten vallen. Mensen die niet geloven in één of meerdere goden worden atheïsten of agnosten genoemd. 

Op de tweede plek staat de islam. Met 79.000 nieuwe islamieten per dag groeit dit geloof ook snel. De derde plek is weggelegd voor de Hindoes. Elke dag groeit het hindoeïsme met ruim 37.000 nieuwe mensen. 

 • Christendom: groeit met ruim 83.000 nieuwe gelovigen per dag
 • Islam: groeit met 79.000 nieuwe gelovigen per dag
 • Hindoeïsme: groeit met ruim 37.000 nieuwe gelovigen per dag

Atheïsme groeit hard

Een geloof is voor veel mensen en veel landen van groot belang. Er zijn echter veel landen waar geloof bijna geen rol meer speelt. Deze landen zijn bijna altijd ver ontwikkeld, hoog opgeleid en zeer succesvol op veel vlakken. Deze landen zijn:

 • IJsland
 • Australië
 • Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zweden
 • Duitsland, Oostenrijk
 • Zuid-Korea, Japan
 • Frankrijk
 • Tsjechië

Ook leven er heel veel (impliciete) atheïsten in China. Bijna 47% van alle Chinezen noemt zichzelf een overtuigd atheïst. Atheïsme wordt in de Westerse wereld vaak geassocieerd met vrij denken, progressiviteit, wetenschappelijke inzichten en tolerantie. Aan de andere kant kan er door mensen met een geloof juist negatief gedacht worden over mensen die zichzelf overtuigd atheïst noemen. Gelovigen kunnen atheïsmen bijvoorbeeld als egoïstisch, zelfgecentreerd en koud bestempelen. Polarisatie zorgt voor meer onvrede en onwetendheid over elkaar. Het is daarom belangrijk om in gesprek te gaan en een dialoog te voeren. Het is belangrijk om juist te kijken naar de gelijkenissen tussen mensen. Al snel zal dan blijken dat gelovigen en atheïsten helemaal niet zo veel van elkaar verschillen.

In veel overwegend religieuze landen groeit het aantal atheïsten en agnosten hard. Met name in de Verenigde Staten groeit het aantal niet-gelovigen erg snel. In 2014 noemde een kwart van de Amerikanen zichzelf ongelovig. In Europa ligt dit percentage een stuk hoger. In Zweden bestempelt ongeveer 80 procent zichzelf als atheïst. Ook in Denemarken, Nederland en Noorwegen zijn de meeste inwoners agnost of atheïst. De reden voor deze groei ligt met name bij het opleidingsniveau en het welvaartspeil van de inwoners. Hoe hoger opgeleid en hoe welvarender een land is, hoe minder kans er bestaat voor een religie om zich te manifesteren.

Rationaliseringstheorie

Religie in noord-Amerika: donker is meer religie (foto: wikipedia)De rationaliseringstheorie zegt dat naarmate men rationeler worden, ze meer verzet bieden tegen religie en ook meer afkeer creëren tegen religie. Mensen worden steeds rationeler door een hoger opleidingsniveau. De theorie suggereert dat met name hoogoplgeleiden daarom vaker atheïst (of agnost) zullen zijn.

Dit is inderdaad het geval: hoger opgeleiden zijn vaker atheïst (of agnost). Echter is het niet zo dat hoger opgeleiden automatisch ook een afkeer creëren tegen religie. Met name in seculiere landen (Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen) staan hoger opgeleiden juist respectvol tegenover theïsme (gelovigen). In landen waar religie een sterke invloed heeft (Portugal, Italië) is het juist andersom. In die landen staan hoger opgeleiden juist wel negatief tegenover een geloof. 

De toekomst voor religies: 2050

De verwachting is dat in het jaar 2050 de drie grootste religies blijven bestaan. In het jaar 2050 zal het christendom het grootste geloof blijven. De islam zal op de tweede plek blijven en het hindoeïsme op de derde plek. Atheïsme (niet geloven) zal de aankomende jaren steeds belangrijker worden. De verwachting is dat in het jaar 2050 het aantal atheïsten zal groeien, echter zullen er nog altijd veel meer gelovigen zijn dan niet-gelovigen. Er zijn verschillende redenen te noemen waarom mensen niet geloven in een bovennatuurlijke entiteit (een God). De meest genoemde redenen zijn: hoger opleidingsniveau, het nut van een geloof voor de individu en voor de maatschappij als geheel en de economische groei van een land.

{sl_advpoll id='125' width='250' center='1' title='Kies Religie'}

Reageer op: "Snelst groeiende religie: christendom, islam of hindoeïsme?"

6 reacties

 • Reactielink Piet Klarinet zondag, 22 april 2018 07:59 Geplaatst door Piet Klarinet

  Treurig dat mensen zo slecht kunnen lezen. De boodschap van dit bericht is dat groep die het hardste groeit het grootste zal worden. Als dat in Nederland de atheïsten zijn, zullen er dus idd hier kerken sluiten. Wereldwijd zijn Christenen kennelijk in de meerderheid en krijgen ze genoeg kinderen om de grootste te blijven. Een goede bronvermelding zou natuurlijk wel helpen dit artikel betrouwbaar te maken. Waar komen de cijfers vandaan?

 • Reactielink Jannie dinsdag, 07 november 2017 17:01 Geplaatst door Jannie

  Het geweldige nieuws wat steeds meer gebeurt is dat Jezus Christus Zichzelf openbaart aan de moslim wereldwijd als de Levende Heer.

 • Reactielink De graaf woensdag, 30 augustus 2017 22:03 Geplaatst door De graaf

  Christendom groeit het snelst in China als een tierelier,

 • Reactielink safiya woensdag, 08 maart 2017 00:45 Geplaatst door safiya

  Klopt niet islam is de snelgroeienste geloof in de wereld. Tegen 2070 is islam de grootste religie.

 • Reactielink islam zondag, 05 februari 2017 16:43 Geplaatst door islam

  islam is de beste

 • Reactielink Abraham chil maandag, 12 september 2016 16:51 Geplaatst door Abraham chil

  Dit zoo niet waar bijna elke kerk in europa is gesloten omdat er niemand meer in gelooft,er zijn miljoenen die christendom verlaten terwijl bij islam maar bij komen islam is nog altijd snelste religie in de wereld en de dominante religie in Azië

Anderen lazen ook

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk