Onhandelbaar kind: wat nu?

Kind wil niet luisteren Kind wil niet luisteren

Niet in alle Nederlandse gezinnen zijn kinderen even makkelijk handelbaar. Het gebeurt heel vaak dat kinderen erg moeilijk te handelen zijn voor ouders en familieleden. Kinderen kunnen de boel binnen het gezin behoorlijk ontregelen. Een onhandelbaar kind zorgt vaak voor erg veel stress bij de ouders en bij de overige gezinsleden. Kinderen en jong volwassenen die het voor de ouders en broertjes/zusjes erg moeilijk maken hebben vaak zelf niet eens door dat het gedrag de oorzaak en aanstichter is van de vele problemen. Met name kinderen die een psychische/psychologische afwijking hebben zijn vaak erg onvoorspelbaar in het gedrag dat ze laten zien. Hoe ga je om met onhandelbare kinderen en wat moet je doen als je het zelf even niet meer weet?

Mijn kind luistert niet

Kinderen kunnen erg vervelend zijn. Veel kinderen kennen een onhandelbare periode. Een periode waar ze erg onstuimig gedrag vertonen en zeer rebels kunnen zijn. Deze kinderen zijn dan op zoek naar een stabiel persoonlijkheid. Ze zijn op zoek naar wat ze graag willen zijn en wat ze graag willen uitstralen. Deze periode is voor veel mensen volstrekt normaal en gaat dus vaak gepaard met een turbulente omgang tussen ouder en kind. Niet alleen kan de omgang tussen de ouders en het puberende (rebelse) kind verslechteren, ook omgang tussen broertjes en zusjes komt in wat wilder vaarwater terecht. Men begint zich aan elkaar te ergeren en te irriteren. Een rebelse fase gaat vaak vanzelf weer voorbij.

Agressief kind: wat nu?

Kinderen kunnen erg agrsesief zijn. Met name voor ouders is het erg moeilijk om met agressieve kinderen om te gaan. Hoe zorg je dat een kind naar je luistert en hoe zorg je dat een kind ook zelf inziet dat het gedrag dat hij/zij vertoont niet door de beugel kan. Dit proces is een erg moeilijk proces en gaat vaak gepaard met enorm veel problemen binnen het gezin. Niet alleen de omgang tussen het moeilijk handelbaar kind en ouders wordt verslechterd, ook de omgang tussen andere gezinsleden wordt grimmiger. Agressie uit zich in vele vormen. Een kind kan verbaal zeer agressief worden. Een kind kan gaan schelden en asociaal gedrag vertonen naar andere mensen toe. Het kan voor de ouders zeer moeilijk zijn om rustig te blijven en het goede voorbeeld te blijven tonen.

Zelfverwonding: een agressief kind

Kinderen kunnen bij een agressieve episode (uiting) aan zelfverwonding doen. Dit betekent dat agressieve en onhandelbare kinderen bijvoorbeeld met voorwerpen gaan gooien of met opzet voorwerpen kapot maken. Ook is het mogelijk dat er zelfverwonding plaats zal vinden. Een agressief kind weet vaak niet hoe er met de agressie omgegaan moet worden. Een methode is het slaan met de vuisten tegen een voorwerp. Dit slaan tegen een boom, of met de vuisten op tafel slaan wordt omgericht gedrag genoemd.

Grip verliezen: wat moet je doen?

Wanneer je de grip op je kind verliest is het tijd om hulp in te schakelen. Sommige kinderen zijn extreem moeilijk in omgang. Deze kinderen weten niet goed wat wel en niet kan. Het hoeft ook niet altijd om kinderen te gaan. Ook jong volwassenen kunnen erg moeilijk te handelen zijn. Vaak vertonen deze jong volwassenen (tot een jaar of 25) enige psycholoigsche afwijkingen of hebben ze een behoorlijk leerachterstand. Ook op sociaal vlak doen deze kinderen het erg onder de maat. Wanneer het onmogelijk wordt om op een normale manier met het kind te kunnen communiceren is het verstandig om hulp in te schakelen van een tussenpersoon. Een tussenpersoon kan een psycholoog of huisarts zijn. Soms is het ook erg verstandig om een andere familielid in te schakelen.

Welke kinderen zijn moeilijk in omgang?

Zoals eerder gezegd zijn het niet alleen kinderen die erg moeilijk in de omgang zijn. In veel gevallen zijn het juist de kinderen (jongens en meisjes) van een jaar of 18 tot 25. Deze jong volwassenen denken dat ze alles zelf wel kunnen maar weten vaak niet hoe het allemaal moet. Frustraties en onmacht brengt deze kinderen vaak op het verkeerde spoor. De ouders kunnen dan vaak alleen maar toekijken en verliezen de grip op het kind. De volgende kinderen/jong volwassenen maken een grotere kans om te ontsporen:

  • Jong volwassenen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis
  • Jong volwassenen met ADHD (ook ADD)
  • Jong volwassenen met borderline
  • Jong volwassenen met een beperkte intelligentie
  • Jong volwassenen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis
  • Jong volwassenen met een drugverslaving

Wat je moet doen bij een kind dat is ontspoort?

Wanneer een kind is ontspoort is het belangrijk om hulp in te schakelen. De eerste stap is meestal het inschakelen van de huisarts en een gesprek aan vragen. Een huisarts kan u doorverwijzen naar een goede psycholoog die gespecialiseerd is in gezinsproblematiek.

Laatst aangepast op vrijdag, 03 november 2017 09:19

Reageer op: "Onhandelbaar kind: wat nu?"

Anderen lazen ook

Medische informatieā€¦
Dit is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

Ā© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk